ANBI status

ANBI status molen de Kaai

VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE KORENMOLEN EN VAN ANDERE MONUMENTEN TE SLOTEN (FRIESLAND) is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI heeft belastingvoordelen: erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen wordt niet toegepast als dit door de instelling gebruikt wordt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen periodieke giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De precieze voorwaarden staan op de website van de belastingdienst. 

 

Wilt u meer informatie over donateur worden, giften, legaten en belastingvoordeel bij schenken aan een ANBI-stichting, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site (Contact)

De gegevens die een ANBI moet publiceren staan hieronder vermeld:

VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE KORENMOLEN EN
VAN ANDERE MONUMENTEN TE SLOTEN (FRIESLAND)

 

Bezoekadres: Bolwerk Zuidzijde 81, 8556 XS Sloten

Postadres: Gaestdyk 59, 8522 MZ Tjerkgaast

Bankrekening: NL23 RABO 0305 2300 26

RSIN/ fiscaal nr: 8163.79.737

Kamer van Koophandel nr: 40003575

 

Onze doelstelling: “Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molen en andere monumenten in Sloten (provincie Fryslân) door het naar vermogen onderhouden en restaureren van de eigendommen. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt; zoals het laten draaien van de molen door gediplomeerde vrijwillge molenaars.

 

Op deze website vindt u ons huidige beleidsplan en de financiële jaargegevens.

 

Bestuursleden:

Voorzitter:                        Peep van Rijckevorsel

Penningmeester:            Gert-Jan Bennema

Secretaris:                         Hilde de Haan

Bestuurslid:                      Rob zur Lage

 

Beloningsbeleid bestuur: het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur is lid van de vereniging de Hollandse Molen.

 

Molenaars

Tanja Kombrink

Gilbert IJsselmuiden

Sipco Reekers

Willem Dijkstra

 

De molenaars  zijn lid van de Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Gild Fryske Mounders. De vrijwillige molenaars zetten zich belangeloos en onbezoldigd in voor de vereniging.